بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند از تاریخ1391/3/1 لغایت 1391/3/3 نمایشگاه پژوهشی دانشجویان در دانشگاه فیض الاسلام خمینی شهر  برپا میگردد از تمامی دختران دانشجو جهت شرکت در این نمایشگاه دعوت بعمل می آید.
دانشگاه فیض الاسلام خمینی شهر
دانشگاه فیض الاسلام خمینی شهر

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    | طبقه بندی: اطلاعیه و اخبار،     | نظرات()