تبلیغات
سدف - سایت دانشجویان دانشگاه فیض الاسلام - مطالب ابر خلاقیت در مدیریت
مدیریت سایت سدف ورود شما را خیرمقدم عرض می نماید. سایت سدف ، سایت دانشجویان دانشگاه فیض الاسلام می باشد که به صورت دانشجویی اداره می شود. هدف از ایجاد این سایت برقراری ارتباط ساده تر بین دانشجویان و مسئولان محترم دانشگاه، بیان انتقادات و پیشنهادات، درج خاطرات جالب، تهیه جزوات کمیاب برای دانشجویان، درج مقالات علمی، فعالیت انجمن های علمی و کلیه امور فرهنگی مرتبط با دانشجویان می باشد. عضویت در این سایت برای عموم دانشجویان دانشگاه فیض الاسلام آزاد می باشد. جهت عضویت در این سایت و اخذ کلمه عبور می توانید به مدیریت سایت - خانم جمالی - مراجعه نمائید و یا اینکه در قسمت نظرات، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را بصورت خصوصی درج نمائید. ما را در این راه یاری نمائید. با تشکر

استفاده مدیریت از اطلاعات حسابدارى

دکتر حسین اعتمادى

 حسابداری مدیریت بعنوان یكی از شاخه های اصلی حسابداری در قالب سیستم اطلاعاتی حسابداری نقش خود را ایفا مینماید. مدیران از اطلاعات حسابداری برای تحقق بخشیدن به سه هدف عمده زیراستفاده مینمایند:

١- برای برنامه ریزی و کنترل عملیات مستمر واحد تجاری. این مرحله، ارزیابی عملكرد افراد و فعالیتها را شامل میگردد.

٢- برای تصمیم گیری های غیرمستمر، تصمیمات کوتاه مدت مانند تعیین قیمت برای محصولات و خدمات،پذیرش سفارش خاصی از یك محصول یا عدم پذیرش آن،اینكه از بین محصولات و خدمات مختلف بر کدامیك تأکیدکنیم و تصمیمات بلندمدت نظیر تولیدمحصول جدید و یااحداث کارخانه در مكان مناسب.

٣- برای گزارش وضعیت مالی و نتایج عملكرد شرکت به گروههای استفاده کننده برون سازمانی. با توجه به اهداف فوق، حسابداری مدیریت، اطلاعاتی دراختیار مدیریت قرار میدهد که واحد تجاری را به صورت موفق اداره نمایند. وجوه تمایز بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را میتوان در شكل شماره ١ نشان داد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 شهریور 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    |    | نظرات()

خلاقیت در مدیریت

چكیده
با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی‌ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش‌بینی بودن این تغییرات ، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می رساند ، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد مگر با درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه ، جامعه بکوشند . از خلاقیت تعاریف متعددی شده است اما خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است از ارایه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت سازمان و نوآوری.افزایش خلاقیت در سازمانها می‌تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع ، کاهش بورو کراسی، افزایش رقابت ، افزایش کارایی و بهره وری ، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد .نقش مدیر در پرورش خلاقیت ، تحریک و تشویق کارکنان، تفویض اختیار به کارکنان ، پیدا کردن ذهنهای خلاق و استفاده از خلاقیت دیگران است . نظام مدیریت مشارکتی با تکیه بر خود کنترلی کارکنان ، مشورت ، تشویق به ابتکار و احترام به افراد ، نقش مهمی در پرورش خلاقیت کارکنان ایفا می کند . تکنیک های خلاقیت گروهی شامل تحرک مغزی ، گردش تخیلی، تفکر موازی ، ارتباط اجباری ، شش کلاه تفکر ، از تکنیکهای مؤثر در تقویت تفکر خلاق هستند. خلاقیت دارای سه مؤلفه است: تخصص ، تفکر خلاق و انگیزش که می تواند درونی و بیرونی باشد ، مدیران روی هر سه این خصوصیات می توانند اثر گذارند ولی بر روی انگیزش کارکنان بیشتر از دو مؤلفه دیگر تأثیر گذار هستند .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 شهریور 1391    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    |    | نظرات()

دانشجویان در کشورهای مختلف....

ژاپن: بشدت مطالعه می کند و برای تفریح ربات می سازد!

مصر : درس می خواند و هر از گاهی بر علیه حسنی مبارک، در و پنجره دانشگاهش را می شکند!

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 شهریور 1391    | نام دانشجو: خانم آقاطاهری    | طبقه بندی: مطلب ادبی و طنز،     | نظرات()