” طنز سروده های عمو مصطفی ” متعلق به آقای مصطفی مشایخی که اتفاقا اراکی الاصل هم هست ، شعر زیبای طنزی درباره مدیریت سروده اند که آنرا به شما ادیب دوستان!!! تقدیم می کنم.

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 مرداد 1390    | نام دانشجو: خانم عموشاهی    | طبقه بندی: مطلب ادبی و طنز،     | نظرات()